گفت و گو: عاشورا از منظر فلسفه و عرفان
27 بازدید
محل نشر: حکمت رضوی » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره 16 و 17
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی