نگاهی به مهاجرت روستایی در ایران
37 بازدید
محل نشر: نامه پژوهش » تابستان 1382 - شماره 6 (34 صفحه - از 211 تا 244)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
هدف مقاله حاضر مرورى بر دیدگاهها و اندیشه‏هاى معاصر در زمینه مهاجرت است، و به‏اجمال به ارزیابى نکات سه‏گانه زیر مى‏پردازد: 1. نقش اقدامات عمرانى و سیاستهاى توسعه روستایى در روند مهاجرتهاى روستا ـ شهرى یا مهاجرتهاى روستاییان به شهرها؛ 2. شدت و اهمیت مهاجرتهاى روستا ـ شهرى؛ 3. وجود نوعى پیش‏داورى درباره مهاجرت در کل کشور که علاوه بر قائل‏بودن منشأ روستایى براى مهاجرتها آن را داراى آثار منفى بر جمعیت شهرها، عامل تخلیه روستاها و ایجاد رکود در بخش کشاورزى و فرآورده‏هاى زراعى و دامى مى‏داند. سرفصلهاى اصلى مقاله شامل نظریات موجود درباره علل و انگیزه‏هاى مهاجرت، و ریشه‏هاى کاهش جمعیت روستایى است که در نهایت نتایج زیر از مباحث مطروحه به دست مى‏آید: تغییر و تحولات توسعه‏اى در کل کشور موجب تشدید ارتباطات و جابه‏جایى جمعیتى در کل کشور شده است، عوامل ایجادکننده مهاجرت عمدتا عدم تعادل سرمایه‏گذاریها در شهر و روستا است؛ مهاجرت روستایى در نفس خود پدیده‏اى منفى نیست؛ و منابع کاهش جمعیت روستایى تنها در حوزه‏هاى روستایى نیست، بلکه تغییر تعاریف و بدل‏کردن نقاط روستایى به شهر و ادغام آبادیها در شهرها نیز نقش مهمى در این امر دارند.